Landsvägsgatan i Malmköping

Byggstart planeras till månadsskiftet augusti/september 2017.

2017-12-08 Det kommer under vecka 50 bli trafikstörningar för boende på Fredsgatan, Rundvägen, Källgatan och Malmagatan. Från och med tisdag kl. 07.00 till fredag kl. 16.00 kommer korsningen Fredsgatan/Landsvägsgatan att vara stängd för biltrafik. Biltrafiken från området kommer under tidsperioden vara hänvisad att åka via Lundbyvägen. Infart till området kommer fortsatt vara möjlig ifrån Källgatan.

Tack för visad hänsyn!


2017-12-08 För närvarande pågår VA-arbeten samt gatuarbeten på Malmagatan och Landsvägsgatan enligt etappindelningen för projektet.

Etapp 1 av projektet beräknas i dagsläget vara färdigställt kring årsskiftet, undantaget asfaltering som kommer att utföras under våren 2018.

Etapp 2 kommer som bedömningen ser ut idag att påbörjas under vecka 2. Den andra etappen berör Landsvägsgatan mellan Källgatan och Brunnsgatan samt Garvargränd, Källgatan och Brunnsgatan.


2017-07-05 Sörmland Vatten kommer i samarbete med Flens kommun bygga om VA-ledningar, gator, gång- och cykelvägar samt belysning utmed Landsvägsgatan och angränsade gator. Befintlig marknivå för Landsvägsgatan kommer att sänkas mellan 10–50 cm.

Startpunkten för projektet är vid dagvattenutloppet till Malmaån vid kvarteret Beckasinen och med slutpunkt i korsningen Landsvägsgatan/Malmagatan där Landsvägsgatan etapp 2 avslutades. För mer detaljerad översikt över samtliga etapper vänligen se bifogade etappindelningar i länken nedan. Etappindelningen är gjord för att minimera störningarna för näringsidkare och boende utmed Landsvägsgatan.

Startmötet för projekt Landsvägsgatan kommer att hållas med den kontrakterade entreprenören TRIAB i Malmköping AB den 15 augusti i Stadshuset i Flen. Byggstart för etapp 1 kommer att ske under vecka 33.


Etappindelningar

Klicka här för att se kartor över etapperna