Matavfall

Från april lägger du ditt matavfall i den gröna påsen, knyter en dubbelknut och lägger den i kärlet för hushållsavfall.