VA hushåll

Brukningsavgifter betalar man årligen för att man har kommunalt vatten och avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på mängden vatten man förbrukar.

Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar in vattenmätar- ställningen minst en gång per år för att få så korrekt beräkning som möjligt.

1. Fast avgift bekostar administrationsavgifter som planering, abonnentregister, debitering mm.
2. Lägenhetsavgift bekostar investeringar och underhållskostnader för ledningsnät, vattenverk och reningsverk.
3. Förbrukningsavgift är kostnaden för faktiskt använt m3 vatten.


Taxeförändringar inför 2017.
VA-taxan i Katrineholm och Vingåker är oförändrad inför 2017.
I Flen kommer det ske taxeförändring from 1 juli om inget oföutsätt händer. Taxor beslutas i kommunfullmäktige.


Brukningsavgifter Flen from 1 juli 2017

Avgift Pris exkl. moms Pris inkl.moms
Fast avgift för småhus per år 2640,00 3300,00
Avgift för lägenhet och år 2000,00 2500,00
Avgift per m3 vatten 25,36 31,70

Brukningsavgifter Katrineholm 2016/2017

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift för småhus per år 1589,60 1987,00
Avgift per lägenhet och år 1488,80 1861,00
Avgift per m³ vatten 17,52 21,90

Brukningsavgifter Vingåker 2016/2017

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift för småhus per år 1507,20 1884,00
Avgift per lägenhet och år 1233,60 1542,00
Avgift per m³ vatten 24,40 30,50

Brukningsavgifter Vingåker from 1 januari 2018

Avgift Pris exkl. moms Pris inkl.moms
Fast avgift för småhus per år 1 643,20 2 054,00
Avgift per lägenhet och år 1 381,60 1 727,00
Avgift per m3 vatten 24,40 30,50