Renhållning slam

För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte belasta miljön måste slamanläggningar tömmas regelbundet.

Sörmland Vatten är ålagda enligt föreskrifterna i respektive kommun att tömma varje enskild anläggning minst en gång per år. Efter att du har fått din slamanläggning tömd blir du fakturerad vid nästa ordinarie faktueringstillfälle.


Taxeförändring 2016.
Renhållningstaxan förändras från och med 2016-01-01 i Katrineholm och Vingåker samt från och med 2016-03-01 i Flen.
Flens, Katrineholms och Vingåkers renhållningstaxa: För slamtömning sker endast ändring av antal meter då tilläggsavgift för slanglängd tas ut i. Tilläggsavgift för slanglängd över 15 meter ändras till att gälla slanglängd över 10 meter. Ändringen i Katrineholm och Vingåker träder i kraft 2016-01-01 och i Flen 2016-01-03.

Slamtömning Flen - gäller från 1 mars 2016

Anläggningsvolym Exkl.moms Inkl.moms
BDT-avlopp (köksavlopp) mindre än eller lika med 2 m3 610,40 763,00
BDT-avlopp (köksavlopp) tillägg per m3 över 2 m3 269,00 336,00
Slamavskiljare och slutna tankar mindre än eller lika med 2 m3 960,00 1200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1190,40 1488,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1499,20 1874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1768,80 2211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2039,20 2549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom 3 arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 1200,00 1500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 2000,00 2500,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00

Tömning sker inom 8 dagar från det att beställningen gjorts, räknat från nästkommande vardag.

Slamtömning Katrineholm - gäller from 1 jan. 2016

Anläggningsvolym Exkl.moms 2016/2017 Inkl.moms 2016/2017
Slamavskiljare och slutna tankar upp till 2m3 960,00 1200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1228.80 1536,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1499.20 1874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1768,80 2211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2039,20 2549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider 1200,00 1500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider 2000,00 2500,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00