Renhållning latrin

Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till september.

Alla latrinbehållare ska kunna spåras via en id-etikett. Vid utställning av kärlet fylls etiketten i och fästs på latrinbehållaren, dock inte på locket. Behållare utan etikett eller utan ifylld etikett kommer att lämnas kvar.


Det har skett förändringar i taxan i Katrineholm och Vingåker från och med 2016-01-01 samt i Flen från och med 2016-03-01.

Latrinhämning Flen 2016

Antal kärl per år Exkl.moms Inkl.moms
3 kärl per år 798,40 998,00
6 kärl per år 1596,00 1995,00
9 kärl per år 2394,40 2993,00
12 kärl per år 3192,00 3990,00
15 kärl per år 3990,40 4988,00
Avgift för extrahämtning av latrinkärl 340,00 565,00

Latrinhämtning Katrineholm 2016

Antal kärl per år Exkl. moms Inkl. moms
3 kärl per år 798,40 998,00
6 kärl per år 1596,00 1995,00
9 kärl per år 2394,40 2993,00
12 kärl per år 3192,00 3990,00
15 kärl per år 3990,40 4988,00
Avgift per extrahämtning av latrinkärl 452,00 565,00

Latrinhämtning Vingåker 2016

Antal kärl per år Exkl. moms Inkl. moms
3 kärl per år 798,40 998,00
6 kärl per år 1596,00 1995,00
9 kärl per år 2394,40 2993,00
12 kärl per år 3192,00 3990,00
Avgift per extrahämtning av latrinkärl 452,00 565,00