Renhållning fritidshus

Sommarhämtningen startar automatiskt i maj och avslutas i september eller enligt ert abonnemang.

Taxeförändringar 2017
Renhållningstaxan i Katrineholm och Flen är oförändrad inför 2017.
I Vingåker höjdes den vanligaste renhållningstaxan höjas med +228 kr/år per den 1/1 2017. Pris för 80 liters kärl, 190 liters kärl samt 240 liters kärl korrigeras per den 1 juli 2017.


Hushållsavfall Flen - fritidshus 2016/2017

Kärlstorlek Hämning/säsong Exkl.moms Inkl.moms
120 liters kärl 10 1231,20 1539,00
190 liters kärl 10 1493,60 1867,00

Hushållsavfall Katrineholm - fritidshus 2016/2017

Kärlstorlek Hämtningar/säsong Exkl. moms/säsong Inkl. moms/säsong
190 liters kärl 5* 519,20 649,00
190 liters kärl 10 609,60 762,00
Behandlingsavgift per kilo tillkommer . 1,40 1,75

*5 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Vingåker - fritidshus 2016

Kärlstorlek Hämtningar/säsong Exkl. moms/säsong Inkl. moms/säsong
80 liters kärl 5* 794,40 993,00
80 liters kärl 10 896,80 1121,00
180 och 190 liters kärl 5* 888,00 1110,00
180 och 190 liters kärl 10 1052,00 1315,00

*5 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Vingåker - fritidshus 1 juli 2017

Kärlstorlek Hämtningar/säsong Exkl.moms Inkl.moms
80 liters kärl 5* 774,00 968,00
80 liters kärl 10 866,40 1083,00
190 liters kärl 5* 900,00 1125,00
190 liters kärl 10 1065,60 1332,00

* 5 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.