Renhållning hushållsavfall

Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet utgår ingen hämtnings- eller behandlingsavgift.

1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, kundtjänst, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.


Taxeförändringar 2017
Renhållningstaxan i Katrineholm och Flen är oförändrad inför 2017.
Den 1 januari 2017 höjdes den vanligaste renhållningstaxan i Vingåker med 228 kr per år . Pris för 80 liters kärl, 190 liters kärl samt 240 liters kärl korrigerades den 1 juli 2017.


Hushållsavfall Flen 2016/2017

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl.moms/år Inkl,moms/år
120 liters kärl 13* 911,20 1139,00
120 liters kärl 26 1405,60 1757,00
190 liters kärl 13* 1152,80 1441,00
190 liters kärl 26 1854,40 2318,00
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse <300 m enligt bestämd intervall 1265,60 1582,00
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse >300 m enligt bestämd intervall 968,80 1211,00
Gemensam Container enligt bestämd intervall 1265,60 1582,00

*13 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Katrineholm 2016/2017

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl. moms/år Inkl. moms/år
190 liters kärl 13* 779,20 974,00
190 liters kärl 26 1015,20 1269,00
Behandlingsavgift pris per kilo tillkommer . 1,40 1,75

*13 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Vingåker t.o.m. 2017-06-30

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl. moms/år Inkl. moms/år
80 liters kärl 13* 1369,60 1712,00
80 liters kärl 26 1668,80 2086,00
180/190 liters kärl 13* 1498,40 1873,00
180/190 liters kärl 26 1947,20 2434,00
240 liters kärl 26 2185,60 2732,00

*13 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Vingåker fr.o.m. 2017-07-01

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl.moms Inkl.moms
80 liters kärl 13* 1317,60 1647,00
80 liters kärl 26 1588,80 1986,00
190 liters kärl 13* 1516,80 1896,00
190 liters kärl 26 1975,20 2469,00
240 liters kärl 26 2185,60 2732,00

* 13 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.