Sörmland vatten

Sörmland vatten

Kundservice

Aktuellt

23 feb, 2015

VA

› Kretsloppstävling - vinn pengar till klasskassan

En tävling där elever i årskurs 4-9 får lära sig mer om vattnets kretslopp.

19 feb, 2015

VA

› Sanering vid pumpstation Amalienborg

Sanering genomförd vid aktuell pumpstation.

4 feb, 2015

Allmänt

› Katrineholms kommun inventerar enskilda avlopp

Enskilda avlopp i Björkvik kommer att inventeras under 2015 av tillsynsmyndigheten i Katrineholms kommun.

3 feb, 2015

Renhållning

› Förseningar pga halt väglag

Snön och kylan orsakar förseningar i både hämtning av hushållsavfall och slamtömningar.

Open