Sörmland vatten

Sörmland vatten

Kundtjänst

Aktuellt

30 okt, 2014

Allmänt

› Kundtjänst öppettider 31/10

På grund av allhelgonahelgen stänger kundtjänst något tidigare fredagen 31/10.

27 okt, 2014

Allmänt

› Felaktigt SMS-meddelande

Rättning av berörda adresser.

23 okt, 2014

VA

› Invigning av kväverening Rosenholms reningsverk

Stolta kan vi berätta att nu står ombyggnationen klar och värden för kväverening är posititva.

16 okt, 2014

Allmänt

› Röktest i Äs och Västra Äsköping

Information gällande inläckage av regnvatten till reningsverket i Julita.

Open