Sörmland vatten

Sörmland vatten

Kundservice

Sök sophämtningsdag


Adress Ort Hämtdag

Aktuellt

28 sep, 2016

VA

› Vattenavstängning torsdag 29/9

Torsdag 29/9 klockan 21.00 kommer vattnet att stängas av för underhållsarbete på ledningsnätet i Marmorbyn, Gillbergatorp och Sköldnäs.

21 sep, 2016

Renhållning

› Hämtning av hushållsavfall

2016-09-27 kl. 17:30 Ordinarie biogasfordon börjar tas i drift

5 sep, 2016

Renhållning

› Utställning av renhållningsordning

Respektive kommun ställer ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden 5 september till 3 oktober 2016

19 aug, 2016

Renhållning

› Framkomligheten på Vika förbättras

Ombyggnadsarbete för att bredda sorteringsrampen på Vika återvinningscentral i Katrineholm påbörjas måndag, den 22 augusti.

Open