Sörmland vatten

Sörmland vatten

Kundservice

Sök sophämtningsdag


Adress Ort Hämtdag

Aktuellt

23 aug, 2016

Allmänt

› Tekniska problem fortsätter….

Fortsatta problem på grund av datahaveri men mailen är igång igen.

19 aug, 2016

Renhållning

› Framkomligheten på Vika förbättras

Ombyggnadsarbete för att bredda sorteringsrampen på Vika återvinningscentral i Katrineholm påbörjas måndag, den 22 augusti.

17 aug, 2016

VA

› Ändrad dag för inlämning av vattenprov vecka 32-35

Under vecka 32, 33, 34 och 35 ser upphämtningsdagarna för prover till Alcontrol lite annorlunda ut.

5 aug, 2016

Renhållning

› Insamling av farligt avfall med Miljöbilen v.33-35

Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen i augusti.

Open